Please update your Flash Player to view content.

Filo Kiralama

Rekabetin kaliteyi artırdığını hepimiz biliriz. Ancak rekabet, güçlü bir sermaye, çalışma ve gelişime açık olmayı gerektirir. Yoğun rekabet ortamında; öz sermayesi güçlü olmayan şirketlerin de aslında işletme maliyetlerini azaltarak pazarda ciddi bir ilerleme gösterebileceklerini bilmeleri gerekir.

 

Özellikle öz sermayeleri yüksek oranda borçlanmadan oluşan şirketler işletme maliyetlerini en aza indirmeyi amaç edinmeli, yeniliklere her zaman açık olmalıdır. Biz bunun bilincindeyiz ve size ciddi bir olanak sunuyoruz...

Firmaların otomobil satın alarak; iş devamlılığını sağlamaya yönelik çalışmaları tam anlamı ile ölü bir yatırımdır. Şirket hem öz kaynakları eritimekte, hem de karşısına çıkacak yeni yatırımların fırsat maliyetlerinden faydalanamamaktadır. Ayrıca; bu şirketin asıl işi olan, mal ya da hizmet üretimine yoğunlaşmasını engelleyen bir harcamadır.

ÖZ SEMA OTOMOTİV RENT A CAR A.Ş, operasyonel otomobil kiralama sistemi, şirketlere öz kaynaklarının önemli bir bölümünü, tamamını bir seferde gider olarak gösteremediği bir kıymete bağlamadan da çalışmalarına devam edebilmeleri için akılcı çözümler üretmektedir. Günümüzde pek çok şirket; (personel taşımacılığı, yemek hizmetleri ve güvenlik hizmetleri gibi) ihtiyaç duyduğu çalışma alanlarını "outsource" olarak, dışarıdan sağlamaktadır. İşte; operasyonel kiralama da, şirketlerin otomobil ihtiyaçlarını karşılayan bir çeşit outsource uygulamasıdır.

 

Operasyonel kiralama sistemi, kiralamaya konu olan yeni ya da mevcut otomobillerin periyodik servis, bakım-onarım, sigorta(kasko,trafik sigortası, taşıt pulu, egzos pulu, vs..), yol yardım gibi her türlü işletim hizmetlerinin ÖZ SEMA OTOMOTİV RENT A CAR A.Ş tarafından uzun vadeli olarak müşterilerimize sunulmasıdır. Böylelikle şirketler; personel ve muhasebe işlemlerinden, gerek mali gerekse de zaman açısından tasarruf sağlarlar...

 

Operasyonel kiralamanın sağladığı avantajları, leasing ile farklılaştığı noktaları ve sağladığı kolaylıkları aşağıda geniş olarak aktarmaktayız.

 

Siz de iş devamlılığınızı, akılcı çözümler ile devam ettirmek istiyorsanız; ÖZ SEMA OTOMOTİV RENT A CAR A.Ş'nin konusunda uzmanlaşmış kadrolarının Kars Merkez ve Hava Alanı ofislerinde sizleri beklediğini unutmayınız.

 

1.     Firma, elindeki mevcut araçların 2. el satışından dolayı; yüklü oranda nakit avantajı elde eder. Bu nakit bedeli, firma gerektiğinde başka yatırımlar için kullanabilir. Yanısıra 2. el satışından sağladığı geliri nemalandırarak faiz geliri ile kira bedellerini zorlanmadan ödeyebilir.

 

2.     Aylık ödemeler sayesinde maliyetler sabitlenir ve düzgün bir bütçe elde edilir.

 

3.     Kira ödemeleri, şirket bilançosunda pasifte yer almadığı için kredi imkanlarını etkilemez

 

4.     Otomobil banka kredisi ile alınsa bile en az %25-30 oranında peşin para bağlanması gerekmektedir.Operasyonel kiralamada; şirket sermayesinde bu hizmet için, toplu bir para çıkışı olmaz ve şirket bu kazancını başka yatırımlar için kullanabilir.

 

5.     Kiralama bedeli için aylık faturalar kesilir. Bu faturaların, direkt gider yazılabilmesi vergi avantajı sağlar. Böylelikle KDV; faturayı takip eden ilk ay mahsup edilerek, daha az KDV ödemesi sağlanmaktadır. Ayrıca, aylık kira bedeli faturalarının tamamı, 3 aylık bilanço döneminde gider olarak kaydedilebilir.

 

6.     Periyodik servis, bakım-onarım ve diğer bütün zorunlu ödemeler (kiralama süresi boyunca; kasko, trafik sigortası, Ocak ve Temmuz dönemlerindeki MTV, egzos ve fenni muayeneler,) kiralama şirketi tarafından yapılır. Dolayısı ile; otomobilleri kiralayan şirket personel ve zamandan tasarruf sağlar. Personele ödenecek olan maaş, sigorta, ikramiye ve yan ödemeler gibi pek çok maliyeti şirket ödemek zorunda değildir.

 7.    Muhasebe otomobiller ile ilgili; yüzlerce fatura ya da fiş ile uğraşmaz. 12 aylık kira sözleşmesi yapıldı ise ; sadece 12 adet fatura ile tüm kontrolü sağlar. Muhasebe, yıllara sari amortisman ya da yeniden değerlendirme, finansman giderleri gibi detaylarla uğraşmak zorunda kalmaz. Operasyonel kiralama bu yönü ile; muhasebeye zaman açısından ciddi avantajlar yaratır.

 

8.    Benzin faturalarının %100'ünün gider olarak kaydedilmesi de vergi avantajları yaratır. Normal şartlarda, firma aktifinde yer alan otomobillerin sadece %40 ya da 50'si gider olarak kaydedilir.

 

9.    Otomobillerin satın alınması sırasındaki, plaka ve tescil işlemleri için noter masrafları, vekaletname hazırlanması gibi zahmetli işlemlerle uğraşılmaması zaman avantajı yaratır.

 

10.    Otomobil 50.000 km. geldiğinde, lastik değişimi ücretsiz olarak yapılır. Özellikle çok sayıda araç filosu olan şirketler, lastik değişimi için yüklü bedeller ödemek zorunda kalmazlar. Lastik değişimi kış aylarına denk geldiğinde, personel güvenliği açısından kar lastiği ile de değişim yapılabilir.

 

11.    Otomobil eğer kredili alındı ise ve hasarının yüksek olması durumunda, hasar ödemesinin yapılabilmesi için önce kredi borçlarının tamamının ödenmesi gerekmektedir. Aniden ortaya çıkan bu durum, şirketlere yüklü oranda külfetler getirmektedir. Oysa ki; otomobilin uzun dönem kiralanması durumunda, firmalar bu tür riskler ile karşı karşıya kalmaz. Operasyonel kiralamada, hasarlı olan otomobilin yerine de hemen muadil başka bir otomobil verilir.

 

12.    Özellikle otomobilin çalınması, kaza yapması ya da periyodik bakımlarının uzaması halinde yerine muadil başka bir otomobil tahsis edilir. Böylelikle firmaların iş devamlılığının sürdürülmesi sağlanır. Ayrıca şirketler bu tür durumlar için ekstra otomobil almak zorunda kalmayacaklarından dolayı; operasyonel kiralama, ayrı bir maliyet avantajı yaratır.

 

13.    Otomobilin satın alınması durumunda, ortalama 2 - 2,5 yıl sonra otomobilin ekonomik ömrü zaten dolmuş olacaktır. Bu süreden ortalama 1 yıl sonra otomobiller genellikle satılmaktadır. Bu durumda; firmalar otomobil satış bedeli üzerinden ciddi oranda kar elde etmiş (!) gözüktüğünden, olmayan bu karın bir de vergisini vermek zorunda kalmaktadırlar. Otomobillerin satın alınmasından dolayı; şirket ciddi oranda finansman kaybı ile karşı karşıya kalmaktadır. Oysaki, operasyonel kiralamada bu tür kayıplar söz konusu olmamaktadır.

 

14.    Otomobillerin 2. el satış riski, ortadan kalkar.

 

15.    Operasyonel kiralamada ödemeler, azalan ya da artan bakiye şeklinde ya da ara ödemeli olarak da yapılabilir. Bu da Otomobil kiralayan firmalara daha esnek ödeme imkanı yaratmaktadır.Ayrıca yıl sonlarında, azalan bakiye ile ödeme imkanı olması, otomobil filosu kiralayan firmalara vergi avantajları yaratır.

 

16.    Kiralama dönemi sonunda; müşterinin talepleri doğrultusunda otomobiller değerlendirmeye alınır veya yeni modelleri ile yenilenebilir.

 

17.    Otomobillerin satın alınması durumunda; ortaya çıkan finansman kaybı yerine, eldeki finansmanın üretime aktarılması söz konusudur. Üretimin arttırılması da ciroların ve karlılığın yükselmesini sağlayacaktır. Bu yönü ile operasyonel kiralama, şirketlere bir bakıma finansman desteği de sağlamaktadır.

 

18.    "LEASING" te operasyon masrafı adı altında, leasing firmalarına göre farklılaşan dosya başına 500-1000 $ arasında bir ödeme talep edilir. Operasyonel kiralamada bu tür bir ödeme söz konusu değildir.

 

19.    "LEASING" te, otomobilin aylık kira bedeli üzerine, otomobilin kasko bedeli ile birlikte diğer masrafları eklenir. Operasyonel kiralamada, kira bedeli üzerine ekstra ödemeler ilave edilmez.

 

20.    Leasing firması, kiralanacak otomobilin cinsine ve değerine göre ilave teminat isteyebilmektedir. Operasyonel kiralamada bu tür ek teminatlar istenmesi söz konusu değildir.

 

21.    "LEASING" te, sözleşme gideri ve noter masrafları adı altında, otomobil başına 150-400 $ arasında bir bedel talep edilmektedir. Operasyonel kiralamada bu tür bir ödeme söz konusu değildir.

 

22.    Bazı leasing firmaları, otomobilin taşıt alım vergisi, ek taşıt alım vergisi, çevre kirliliğini önleme fonu, eğitime katkı fonu, taşıt pul bedelleri ve plaka masraflarını firmalardan peşin olarak istemektedirler.Operasyonel kiralamada bu tür bir peşin ödeme istenmemektedir.

 

23.    Leasing firmaları kira ödemelerinin başlangıcı ya da bitiminden itibaren yıllık bazda 100-300$ arasında, otomobil başına kira talep etmektedirler. Operasyonel kiralamada, bu tür bir ödeme söz konusu değildir.

 

24.    Leasing firmaları binek otomobil için; kira bedelleri üzerine, otomobil motor hacmi ve ağırlığına bağlı olarak %26 ya da %40 oranında KDV eklemektedir. Oysaki, operasyonel kiralamada bu oran %18 dir.

 

25.    Leasing firmaları otomobillerin periyodik bakım, 50.000 km deki lastik değişimleri, egzos pullarının alınması gibi hizmetlerde bulunmazlar. Yanısıra, otomobilin hasarlı ya da tamirinin uzun sürmesi durumunda muadil başka bir otomobil tahsisi de yapılmamaktadır.Operasyonel kiralamada ise bu tür hizmetler için ekstra bir ücret alınmamaktadır.

 

26.    Otomobil bakımları ve otomobil ile ilgili her türlü hizmet kiralayan firma tarafından yapılmak zorunda hem muhasebe sistemini gereksiz meşgul eder hem de gereksiz oranda personel istihdam etme zorunluluğuna sebep olurlar. Oysaki operasyonel kiralamada yüzlerce fatura ya da harcama belgesi yerine, sadece kiralama süreci kadar faturayla ilgilenirsiniz.

 

27.    Leasing firması ile 2 yıllık bir kiralama yapıldığında, otomobilin ekonomik ömrü zaten dolmuş olmaktadır. İki yıl sonunda firmanın kendi üstüne geçen otomobil, zaten ortalama 1 yıl sonra satılmaktadır. Satış değeri de o günkü kasko değerinden olmak zorundadır. Bu durumda; firmalar otomobil satış bedeli üzerinden ciddi oranda kar elde etmiş (!) gözüktüğünden, olmayan bu karın bir de vergisini vermek zorunda kalmaktadır. Leasing firmaları bazı durumlarda otomobilin satışından kaynaklanan KDV farkını da kiracıdan isteyebilmektedir. Oysaki, operasyonel kiralamada bu tür kayıplar söz konusu olmamaktadır.

Biz Sizi Arayalm

Lutfen formu doldurunuz